Nabad ku ber

Maka shaqeysay naftada oo mataqana gudahaga...? Tarikhdada intad dib u egtay ma so gurtay mirihii kharrara ee nabad la'aanti dhaleen?(Qaxootinimo& qax) Caradadu malaga nabad helayoo socodka iyo hawdaa Ebee maku nafiistaa? Mise Alabab jabis iyo cago jugleyn bad ku caro baxdaa? Intadan hebel ba qalocday iyo hebla bur ka boday odhan Naftada adigu baroIs hilqanoDhis …

A piece I wrote for writers project a while back

Dear Muni, you little girl in a grown woman's body! You have no idea how precious you are. How the little poems you write and the art you create are going to move people. How the pain and heartaches you face, will shape you to become a beautiful soul. You think you don't matter, but …