Walal ii matihid

Walal ima tihid warabe walalsade, dhibane shirqole, ma dhargee damir lawe, wali masidi bad uu butaacda been iyo sharr ku shaaxda?

Lo’da oo kaa calool badan ba candhuufta celceshta, ado bahi ku heyna dhargi weyday weliga

Dharar iyo habeen waxba hanagu qarwinee

Orodo Ilaah bari bal in ololka cadabtiyoo narta ku dhalaleysa ku dhinac mariyoo cafis Ilaah weydiso

Walle taclinban ka haya, in dhig nasab lagu noqon ada tusale u ah ah. maxan darta iyo kuwi ku xigaaday dhararo badan xabaal dul alay…

Kolkan so kacoon buska iska jafon angu is wanajigyey. Maxad sidii birr dacaleysatey u dacaroneysa?

Ala maxa nin magac la ga sitaa, nin walba nin loo sitaa…

Alla mahad leh adonku u naxarista sharf leh

Wa iga dararanee bal iin balka naxarista Ebe ku furo cafis iyo cafimad Ebe weydiso.

Ama sidadii shar ku shaxeeyso

Published by Muni_Mar

Heloooow and mahadsanid(thank you) for visiting my blog. I'm Munimar(combo of my two names) I'm a mother of two darling boys, a Creative soul, lover of Coffee & Kindness. I am a survivor and it's my mission to inspire and encourage my fellow survivors. Say hi😊

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: