Nabad ku ber

Maka shaqeysay naftada oo mataqana gudahaga…?

Tarikhdada intad dib u egtay ma so gurtay mirihii kharrara ee nabad la’aanti dhaleen?
(Qaxootinimo& qax)

Caradadu malaga nabad helayoo socodka iyo hawdaa Ebee maku nafiistaa?

Mise Alabab jabis iyo cago jugleyn bad ku caro baxdaa?

Intadan hebel ba qalocday iyo hebla bur ka boday odhan

Naftada adigu baro
Is hilqano
Dhis hedhe aqalkaga

(Naftada maskaxdada nabad ku ber)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: