Cadceed so baxday

Dahabka waa la dhalaliya, Dhaymankana dhiiqa lagaso bixiya, Luulkana bada salkeed… Huuno, balanbalistuna hoog bey uu martaa baalasheedee huuno, waxba ha layaabin bidhanta cadeedeyda soo baxdey.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: